Gedenkplaat in het Logegebouw van de Odd  Fellows in Hengelo

  Stilstaan

We weten slechts zo weinig van ‘de overkant””….

Wat komt er na begraven of verbrand?

Waar blijft toch die ongrijpbaar  menselijke geest

die ieder  mens uniek maakt tot wat hij is geweest?
     Ergens in ruimte en in tijd

moet er een sluis…., een luchtbrug zijn.

Want ondanks smartelijk verlies en diep geslagen wonden

blijft die “verwaaide geest” vaak levenslang intens met ons verbonden.Betsie Slot